ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

                    บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ทำการมอบ Tablet ให้กับพนักงานขายของบริษัท เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของทางภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการการขายที่สะดวกรวดเร็วและตอบสนองลูกค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้กระดาษอีกด้วย ซึ่งระบบการบริหารจัดการนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท จีโนล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทในเครือของ บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ) อีกทั้งทางฝ่ายบริหารได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าอีกไม่นานเกินรอ จะปล่อยระบบการจัดการนี้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ได้ใช้อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น