Homework expo 2017

Homework expo 2017

สำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับงาน Homework expo 2017 ที่ได้นำสินค้าคุณภาพพร้อมลดราคาพิเศษ ส่งมอบสูลูกค้าทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย

ภาพบรรยากาศ งาน homwork expo 2017
ทางบริษัท จีโนลกรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่นจำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้ง
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น